Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m.

Motion 1996/97:Ub38 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub38 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. (v) med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m. Regeringen föreslår utbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspåk i form av statligt stöd till TUFF-utbildning.


Utskottsberedning: -1997/98:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub34 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub34 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. (v) med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Sammanfattning Vänsterpartiet vill bryta ner högskolans hierarkiska struktur. Vi ser regeringens förslag som en modernisering av universitetsstrukturen


Utskottsberedning: ---------1997/98:UbU3 1997/98:UbU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996

Motion 1996/97:U26 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:U26 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten för åt 1996 Sammanfattning Svensk krigsmaterielexport är generellt sett förbjuden. Att den ändå förekommer beror på att undantag kan medges. Förekomsten av ett


Utskottsberedning: --------------1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation