Pressmeddelande

Parlamentarisk utredning tillsätts för översyn av Riksrevisionen

Publicerat: 16 december 2016 klockan 14.04

Riksdagsstyrelsen har den 14 december beslutat att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen. Utredningen ska ledas av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Översynen ska bland annat belysa frågor som gäller riksrevisorerna, förhållandet mellan riksdagen och Riksrevisionen samt effektivitetsrevisionen.

Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, har utsetts till ordförande i kommittén. Talmannen har utsett ledamöter i kommittén. Kommittén ska biträdas av sakkunniga, experter och sekreterare och får inrätta referens- och arbetsgrupper.

Följande ledamöter ska ingå i kommittén: Hans Ekström (S), Jörgen Hellman (S), Elvy Söderström (S), Elisabeth Svantesson (M), Andreas Norlén (M), Fredrik Eriksson (SD), Agneta Börjesson (MP), Per-Ingvar Johnsson (C), Mats Einarsson (V), Johan Pehrsson (L) och Tuve Skånberg (KD).

Uppdraget ska delredovisas senast i juni 2017 och slutredovisas senast den 31 december 2017 så att eventuella grundlagsändringar ska kunna träda i kraft efter riksdagsvalet 2018.

Bakgrund

Riksdagen riktade den 16 november ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att göra en översyn av Riksrevisionen.

Dokument

För mer information

Lars Seger, chefsjurist, Riksdagsförvaltningen, telefon 08-786 63 86, e-post lars.seger@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 08-786 44 00