Pressmeddelande

Pressinbjudan: Nordens röst i världen i fokus under Nordiska rådets septembermöte

Publicerat: 22 september 2016 klockan 11.14

Nordens röst i världen är det övergripande temat när Nordiska rådet håller sina presidie- och utskottsmöten i Stockholm i slutet av september. Hur kan Norden vinna inflytande i G20? Vad innebär Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd för att driva typiskt nordiska frågor internationellt? Vilken roll kan Norden spela i den globala ekonomin och hur kan Norden påverka G20:s agenda? Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras vid ett gemensamt möte som är öppet för media.

Inget nordiskt land är medlem i G20, annat än indirekt i egenskap av EU-medlem. En arbetsgrupp har nyligen etablerats av de nordiska regeringarna och Nordiska ministerrådet för att lämna förslag på hur Norden skulle kunna agera gentemot G20.

- Norden är som region en av världens största ekonomier. Norden är också stora bidragsgivare och har en stark tradition av internationellt samarbete och borde ha möjligheter att spela en större roll i G20-sammanhang, säger Hans Wallmark, (M) ordförande för Nordiska rådets Svenska delegation och värd för det gemensamma mötet.

Just det faktum att Norden är en enhet som består av tämligen likartade länder är en viktig styrka menar Phia Andersson (S), vice ordförande i Nordiska rådets svenska delegation:

- Tillsammans blir vi starkare och får på så sätt mer uppmärksamhet av omvärlden, det har vi noterat många gånger. Därför har vi allt att vinna på att fördjupa samarbetet inom Norden. En gemensam röst är alltid starkare än vart land för sig, säger hon.

Tid: Måndagen den 26 september kl. 16:00–17:30

Plats: Förstakammarsalen, entré via Riksplan

Program

16.00 Välkomstord och inledning av riksdagsledamot Hans Wallmark (M), ordförande för Nordiska rådets svenska delegation.

16.05 Nordens röst i världen - Kabinettsekreterare Annika Söder (S) inleder om bland annat Sveriges kommande plats i FN:s säkerhetsråd och möjlighet till större nordiskt inflytande i frågor om världens fred och säkerhet.

16.25 Nordens röst i världen - Riksdagsledamot Erkki Tuomioja (S), Nordiska rådets finska delegation, diskuterar kring den roll Norden önskar spela i världssamfundet och hur Norden kan bidra för att uppnå FN:s nya utvecklingsmål.

16.45 Norden och G20 - Ambassadör Ruth Jacoby berättar om uppdraget och arbetet i den nyetablerade nordiska arbetsgruppen om Norden och G20 där hon deltar som svensk representant.

16.55 Norden och G20 - Nationalekonom Stefan de Vylder diskuterar kring Nordens roll i en global ekonomi och hur Norden kan bidra till och påverka G20:s agenda i vissa frågor.

17.10 Nordens röst i världen - Ambassadör Kai Eide, Norges ambassadör i Sverige, diskuterar kring hur man kan arbeta för en mer dynamisk nordisk agenda med visioner kring de stora utmaningarna för de nordiska samhällena i ett globalt perspektiv.

Frågor och diskussion med rådets ledamöter

Webb-tv

Mötet kan ses via riksdagens webb-tv.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.

För mer information

Ralph Hermansson, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 60 15, 070-886 33 61, e-post ralph.hermansson@riksdagen.se

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54