Pressmeddelande

Förste vice talmannen och ledamöter besöker Norrbotten

Publicerat: 9 mars 2017 klockan 14.18

Den 13 mars besöker riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) Norrbottens läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket sker i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

– Riksdagen ska vara synlig i hela landet. Det är också viktigt för oss att studera länets framtidsfrågor och jag ser fram emot besöket i Norrbotten, säger Tobias Billström.

Under dagen kommer förste vice talmannen och riksdagsledamöterna att genomföra studiebesök och samtal med fokus på datacenter, teknologi, energi och stålindustri. Syftet med programmet är att belysa frågor som är aktuella och viktiga för framtid och utveckling i regionen.

De riksdagsledamöter som kommer att delta är Fredrik Lundh Sammeli (S), Ida Karkiainen (S), Emilia Töyrä (S), Leif Pettersson (S), Linus Sköld (S), Krister Hammarbergh (M) och Birger Lahti (V).

Dagen avslutas med middag i landshövdingens residens dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen har bjudits in. Förste vice talmannen och landshövdingen står som värdar för middagen.

Media inbjuds att följa programpunkterna nedan:

Hydro66
Adress: Hydrogränd 2, 96143 Boden
Tid: Kl 10.20

Forskningscenter SICS-North-Svenska-ICT
Adress: Traktorvägen 13, Luleå
Tid: Kl 13.00

Talmansmiddagar – Kort bakgrundsinformation

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje regions framtidsfrågor.

Talmansmiddagarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, telefon 072-736 62 65, e-post anna.strom@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65