Pressmeddelande

Talman Urban Ahlin deltar i internationell rådgivningsgrupp i Myanmar

Publicerat: 20 januari 2018 klockan 15.24

Talman Urban Ahlin reser till Myanmar den 20-26 januari som medlem i en rådgivande grupp för situationen i delstaten Rakhine. Under resan kommer gruppen att träffa utrikesminister och rådgivare till staten Aung San Suu Kyi och andra regeringsföreträdare samt besöka Rakhine.

Den rådgivande gruppen består av fem nationella och fem internationella rådgivare under ordförandeskap av Surakiart Sathirathai, tidigare vice premiärminister och utrikesminister i Thailand. Gruppen ska ge råd till den kommitté som ansvarar för regeringens och myndigheternas implementering av rekommendationer för delstaten Rakhine.

Bakgrund

I augusti 2017 presenterade den kommission som arbetat under ledning av Kofi Annan (The Advisory Commission on Rakhine State) en slutrapport som bland annat lade fram rekommendationer för fred och utveckling i delstaten Rakhine.

Därefter har Myanmars regering tillsatt en kommitté, Committee for Implementation of the Recommendations on Rakhine State, för att implementera dessa rekommendationer samt en internationellt sammansatt grupp, Advisory Board, som ska bistå med rådgivning till arbetet.

Talman Urban Ahlin besökte Myanmar med en riksdagsdelegation i februari 2017.

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65