Pressmeddelande

Pressinbjudan: Seminarium om Agenda 2030

Publicerat: 18 maj 2018 klockan 09.59

Uppdaterat: 18 maj 2018 klockan 13.00

Onsdagen den 23 maj hålls ett seminarium om genomförandet av Agenda 2030 om hållbar utveckling. På programmet står Sveriges genomförande av Agenda 2030, konkreta frågor som rör olika utskott i riksdagen samt regeringens handlingsplan för Agenda 2030. Seminariet är öppet för inbjudna gäster, allmänhet och media.

Seminariet innefattar bland annat presentationer av regeringens handlingsplan för Agenda 2030, information om genomförandearbetet och konkreta utskottsövergripande teman. Seminariet riktar sig främst till riksdagsledamöter samt myndigheter och organisationer som berörs av genomförandet och hålls under talmannens värdskap.  

Tid: Klockan 9.00–11.30.
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan, entré Norrbro 1B.

Hitta till riksdagen

Program

Inledning
Talman Urban Ahlin

Agenda 2030 – en angelägenhet för hela samhället!
Ingrid Petersson, ordförande Agenda 2030-delegationen. 9.10

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030
Ardalan Shekarabi (S), civilminister, och Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Hur långt har Sverige kommit i genomförandet?
Viveka Palm, SCB

Hur långt har Finland kommit?
Stefan Wallin, ordförande finska riksdagens framtidsutskott.

Olika aspekter av Agenda 2030-arbetet
John Holmberg, Chalmers

Utskottsövergripande teman 
Hållbara städer och samhällen Anna Balkfors, Malmö stad, och Monica von Schmalensee, ordförande Rådet för hållbara städer

Cirkulär ekonomi och svensk miljö- och energiteknik
Anna Ponzio, Jernkontoret, och Ola Alterå, ordförande Klimatpolitiska rådet

Ett jämställt och inkluderande samhälle
Inger Ashing, direktör Delegationen mot segregation, och Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Frågestund
Alla medverkande svarar på frågor från ledamöterna.

Avslutning
Förste vice talman Ewa Thalén Finné (M)

Moderator
Thomas Frostberg

Webb-tv

Seminariet kan följas direkt samt ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Fototillfälle

Fototillfälle ordnas vid seminariets inledning.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan ansöka om en sådan. Ansökan görs senast måndagen den 21 maj klockan 13.00 via e-post till adressen riksdagsinformation@riksdagen.se eller via telefon 020-349 000.

Ange följande uppgifter i ansökan: namn, e-postadress och telefonnummer, medieföretag, personnummer och kontaktuppgifter till närmaste chef.

För mer information

Helene Limén, forskningssekreterare, telefon 08-786 57 92, e-post: helene.limen@riksdagen.se.

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65