Pressmeddelande

Pressmeddelande: Talmannens förslag till statsminister

Publicerat: 5 november 2018 klockan 11.22

Talman Andreas Norlén avser att den 12 november lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannens förslag till statsminister kommer att vara Ulf Kristersson (M).

– Mot bakgrund av de samtal jag har haft med partiledarna är det min bedömning att det nu är dags att gå till kammaren med ett förslag till statsminister. Ulf Kristersson företräder den större av de två grupperingar som röstade nej till statsministern den 25 september och det finns en logik i att då pröva honom i kammaren, säger talman Andreas Norlén.

Talmannen har uppmanat Ulf Kristersson (M) att före den 12 november återkomma med besked om den tänkta regeringens partimässiga sammansättning.

Förslaget till statsminister läggs fram samt bordläggs i kammaren en första gång den 12 november vilket följs av en andra bordläggning den 13 november och sedan prövas det sannolikt av riksdagen den 14 november, enligt vad talmannen idag aviserade. Talmannen avser att samråda om tidsplanen med gruppledarna för riksdagens partier den 7 november.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Ulf Kristersson (M) och Stefan Löfven (S) har haft varsitt uppdrag att sondera möjligheterna för att bilda en regering som riksdagen kan tolerera. Inget av uppdragen resulterade i något konkret förslag.

Den 30 oktober höll talmannen samtal med partiföreträdarna i olika konstellationer och har därefter fört informella kompletterande samtal med olika partiföreträdare.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00