Pressmeddelande

Om regeringsbildningen under tisdag 30 oktober

Publicerat: 29 oktober 2018 klockan 17.59

I morgon tisdag den 30 oktober träffar talman Andreas Norlén partierna gruppvis i de olika möjliga regeringskonstellationer som de själva har nämnt.

Talman Andreas Norlén träffade Stefan Löfven (S) måndagen den 29 oktober för att ta emot slutrapporten om hans uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Därefter samtalade talmannen med övriga partiföreträdare samt höll överläggning med de vice talmännen.

De två huvudkandidaterna till statsministerposten har givits breda sonderingsuppdrag men talmannen har idag konstaterat att ingen av sonderingspersonerna har funnit tillräckligt stöd för att bilda en regering. Andreas Norlén kommer därför att träffa partiföreträdarna igen under tisdagen.

- För dagen är nya sonderingsuppdrag inte ett alternativ. Nästa steg i regeringsbildningen blir aktiva möten med de möjliga regeringskonstellationer som partierna har pekat ut. Ett syfte med samtalen är för mig att se vilka regeringsalternativ som kan föras av från dagordningen och vilka som förtjänar mer uppmärksamhet. Jag kommer också att samtala med de riksdagspartier som inte särskilt omnämnts av andra partier som koalitionspartner, säger talman Andreas Norlén.

De gruppvisa samtalen kommer att äga rum under tisdagen den 30 oktober. Klockslag kommer att meddelas senare, se:

Pressträffar och talmansrundor

Fototillfällen

Vid inledningen av talmannens första möte ordnas ett begränsat fototillfälle (TT och SVT).

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Den 2 oktober gavs ett uppdrag om att sondera möjligheterna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen till Ulf Kristersson (M) och efter avslutat uppdrag gavs den 15 oktober ett sonderingsuppdrag till Stefan Löfven (S) som avgav slutrapport den 29 oktober.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00