Pressmeddelanden

Talmannen tar emot Iraks talman

Onsdag 16 september 2015

Statsrådens arvoden höjs

Torsdag 18 juni 2015

Riksrevisorernas löner höjs

Onsdag 17 juni 2015