Riksdagsbiblioteket

Riksdagsbiblioteket är ett av få parlamentsbibliotek i världen som är öppet för allmänheten. Det är ett specialbibliotek inom samhällsvetenskap och juridik. Riksdagsbibliotekets främsta uppgift är att förse riksdagen med goda beslutsunderlag och samlingarna byggs upp för att passa riksdagens behov. De flesta av bibliotekets böcker går att låna hem.

Riksdagsbiblioteket har bytt till ett nytt bibliotekssystem. I samband med det är söktjänsten RBsök uppdaterad och därmed hur du loggar in som låntagare. Du loggar nu in med en länk till din registrerade e-postadress. Kontakta biblioteket om du glömt vilken e-postadress du registrerat.