Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Entledigande från tjänst på skatteutskottet

Riksdagsförvaltningen

20 november 2017
Diarienummer: 597-2017/18

Lägg till Ta bort

Anmälan av inrikes- och justitieminister för hets mot folkgrupp

Konstitutionsutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 595-2017/18

Lägg till Ta bort

Gratulationsbrev och fortsatta bilaterala relationer

Riksdagen

17 november 2017
Diarienummer: 594-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om att Iraks ambassadör i Stockholm lämnar sin tjänst

Riksdagen

17 november 2017
Diarienummer: 593-2017/18

Lägg till Ta bort

Synpunkter till talmannen

Riksdagen

17 november 2017
Diarienummer: 592-2017/18

Lägg till Ta bort

Kritik mot Riksdagens ombudsmän (JO) rörande deras kontroll av statsapparaten

Konstitutionsutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 591-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid utbildningsutskottet

Riksdagsförvaltningen

17 november 2017
Diarienummer: 587-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om PostNord AB och proposition 2017/18:39

Finansutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 586-2017/18

Lägg till Ta bort

Skrivelse om Kävlinge kommun

Konstitutionsutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 585-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om aktuella frågor den 21 november 2017

Socialutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 584-2017/18

Lägg till Ta bort