Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Ledighetsansökan

20 november 2018
Diarienummer: 883-2018/19

Lägg till Ta bort

Ledighetsansökan

20 november 2018
Diarienummer: 880-2018/19

Lägg till Ta bort

Ledighetsansökan

20 november 2018
Diarienummer: 879-2018/19

Lägg till Ta bort

Kalender för interparlamentariska aktiviteter mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten för första halvåret 2019

20 november 2018
Diarienummer: 878-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfråga om besök för att berätta om verksamhet

20 november 2018
Diarienummer: 877-2018/19

Lägg till Ta bort

Bakgrund inför överläggning om budgetfrågan vad gäller förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslutet (1313/2013/EU) om en civilskyddsmekanism för unionen

20 november 2018
Diarienummer: 876-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning med Finansdepartementet om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen den 20 november 2018

19 november 2018
Diarienummer: 874-2018/19

Lägg till Ta bort

Europeiska rådet (ER. art 50) rådsmöte den 25 november 2018

19 november 2018
Diarienummer: 873-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning med Justitiedepartementet om förslag till direktiv om försäljning av varor den 13 november 2018

19 november 2018
Diarienummer: 872-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfråga om besök

19 november 2018
Diarienummer: 870-2018/19

Lägg till Ta bort