Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förslag gällande pensionsavgångar

Arbetsmarknadsutskottet

8 oktober 2018
Diarienummer: 189-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning om uppdaterad ståndpunkt i förhandlingarna om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet den 4 oktober 2018

Arbetsmarknadsutskottet

2 oktober 2018
Diarienummer: 74-2018/19

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget till förordning för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) för perioden 2021-2027

Arbetsmarknadsutskottet

13 juni 2018
Diarienummer: 2196-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan gällande ESF+ för perioden 2021-2027

Arbetsmarknadsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2195-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning om framtidens arbete i ett livscykelsperspektiv

Arbetsmarknadsutskottet

9 maj 2018
Diarienummer: 1905-2017/18

Lägg till Ta bort

Ersättning för kognitiv funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsutskottet

4 maj 2018
Diarienummer: 1870-2017/18

Lägg till Ta bort

Protokollsutdrag och begäran om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan om kommissionens förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet COM(2018) 171.

Arbetsmarknadsutskottet

24 april 2018
Diarienummer: 1798-2017/18

Lägg till Ta bort

Inför överläggning med Arbetsmarknadsdepartementet den 24 april 2018

Arbetsmarknadsutskottet

19 april 2018
Diarienummer: 1769-2017/18

Lägg till Ta bort

Krav på att staten tar det övergripande ansvaret för tolktjänst i arbetslivet

Arbetsmarknadsutskottet

18 april 2018
Diarienummer: 1755-2017/18

Lägg till Ta bort

Protokollsutdrag och begäran om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan om förslag om en europeisk arbetsmyndighet COM(2018) 131

Arbetsmarknadsutskottet

10 april 2018
Diarienummer: 1683-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering