Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förfrågan angående "Statliga stöd till innovation och företagande RIR 2016:22"

Näringsutskottet

21 september 2018
Diarienummer: 2691-2017/18

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte gällande utgångspunkter och framtida möjligheter

Näringsutskottet

29 augusti 2018
Diarienummer: 2588-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till förordning om ändring av förordning EG nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

Näringsutskottet

24 juli 2018
Diarienummer: 2477-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget tilll ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 (COM(2018 )498)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2475-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordningar för sammanhållningspolitiken 2021 - 2027 (COM(2018) 372-375)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2474-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 7 juni inför TTE-Energirådets möte den 11 juni 2018

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2473-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens överläggning med näringsutskottet 22 maj 2018 om förslaget till ny förordning om ömsesidigt erkännande av varor (COM(2017) 796).

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2472-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 17 maj inför rådets möte i utrikes frågor - handel den 22 maj 2018

Näringsutskottet

4 juni 2018
Diarienummer: 2124-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 24 maj inför konkurrenskraftsrådets möte (KKR) den 28-29 maj 2018

Näringsutskottet

4 juni 2018
Diarienummer: 2120-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 22 maj inför konkurrenskraftsrådets möte (KKR) den 28-29 maj 2018

Näringsutskottet

1 juni 2018
Diarienummer: 2113-2017/18

Lägg till Ta bort