Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Interparlamentariskt EU-möte om europeiska planeringsterminen 9 oktober 2018

Riksdagen

17 juli 2018
Diarienummer: 2456-2017/18

Lägg till Ta bort

Interparlamentariska EU-möte om mänskliga rättigheter och yttre åtgärder

Riksdagen

17 juli 2018
Diarienummer: 2455-2017/18

Lägg till Ta bort

Praktikanter till riksdagens utredningstjänst och utvärderings- och forskningssekretariatet till våren 2019

Riksdagsförvaltningen

17 juli 2018
Diarienummer: 2454-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan i förslag KOM(2018) 438: Fonden för ett sammanlänkat Europa

Trafikutskottet

17 juli 2018
Diarienummer: 2453-2017/18

Lägg till Ta bort

Klagomål angående onödigt krav på AT-tjänstgöring för läkare och tandläkare

Konstitutionsutskottet

17 juli 2018
Diarienummer: 2452-2017/18

Lägg till Ta bort

Klagomål ställt till talmannen angående onödigt krav på AT-tjänstgöring för läkare och tandläkare

Riksdagen

17 juli 2018
Diarienummer: 2451-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget om europeiskt instrument för kärnsäkerhet

Försvarsutskottet

16 juli 2018
Diarienummer: 2450-2017/18

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående maktövergrepp på polismyndighet

Justitieutskottet

16 juli 2018
Diarienummer: 2449-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som sektionschef vid systematiskt säkerhetsarbete

Riksdagsförvaltningen

16 juli 2018
Diarienummer: 2448-2017/18

Lägg till Ta bort

Signalskydd och beredskapspanering

Riksdagsförvaltningen

16 juli 2018
Diarienummer: 2447-2017/18

Lägg till Ta bort