Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Öppet brev angående HPV vaccination pojkar

19 november 2018
Diarienummer: 869-2018/19

Lägg till Ta bort

Trafiksäkerheten på väg 76 i Norrtälje kommun

19 november 2018
Diarienummer: 868-2018/19

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2018:29 - Försäljningarna av statens aktier i Nordea

19 november 2018
Diarienummer: 866-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till "twenty-fourth session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change"(COP24) den 13-14 december i Katowice, Polen.

19 november 2018
Diarienummer: 865-2018/19

Lägg till Ta bort

Frågor angående cannabis

19 november 2018
Diarienummer: 864-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

16 november 2018
Diarienummer: 862-2018/19

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslag COM(2018) 719

16 november 2018
Diarienummer: 859-2018/19

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslag COM(2018) 633

16 november 2018
Diarienummer: 858-2018/19

Lägg till Ta bort

Information och överläggning i socialförsäkringsutskottet den 13 november 2018 med Socialdepartementet

16 november 2018
Diarienummer: 857-2018/19

Lägg till Ta bort

Information om forskningsrapport om förtroende för vaccinationer

16 november 2018
Diarienummer: 856-2018/19

Lägg till Ta bort