Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Överläggning med regeringen inför IMF:s och Världsbanksgruppens årsmöten 2018

9 november 2018
Diarienummer: 783-2018/19

Lägg till Ta bort

Oro över flyktingars situation

9 november 2018
Diarienummer: 781-2018/19

Lägg till Ta bort

Opinionsyttringar angående betänkandet Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service - Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU2

9 november 2018
Diarienummer: 780-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning och information om aktuella EU-frågor den 25 oktober 2018

9 november 2018
Diarienummer: 779-2018/19

Lägg till Ta bort

Information om EU-representants stöd till utskotten och information om sekretariatets stöd till utskotten

9 november 2018
Diarienummer: 778-2018/19

Lägg till Ta bort

Utfrågning om penningpolitiken den 18 november 2018

9 november 2018
Diarienummer: 777-2018/19

Lägg till Ta bort

Frågor och svar angående betänkandet Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service - Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU2

9 november 2018
Diarienummer: 776-2018/19

Lägg till Ta bort

Information om Europeiska revisionsrätten den 18 oktober 2018

9 november 2018
Diarienummer: 775-2018/19

Lägg till Ta bort

Nya djurskyddslagen och cirkus

9 november 2018
Diarienummer: 774-2018/19

Lägg till Ta bort

Val av ledamöter till Riksdagens nämnder

9 november 2018
Diarienummer: 773-2018/19

Lägg till Ta bort