Miljö- och jordbruksutskottet

En skogsbrukare kvistar av ett träd med motorsåg
Foto: Jenny Leyman / TT

Vilken miljö- och klimatpolitik ska Sverige föra? Vilka regler ska gälla för jakt, fiske och djurskydd? Hur ska kvaliteten på maten vi äter kontrolleras? Det är frågor som miljö- och jordbruksutskottet har hand om. Jordbruk, utsläppsrätter och biologisk mångfald är andra områden som ledamöterna i utskottet arbetar med.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.