Trafikutskottet

Cyklister på en vägbro med ett tåg i bakgrunden.
Foto: Janerik Henriksson / TT

Hur ser vi till att ha ett väl fungerande järnvägssystem? Hur ska arbetet med trafiksäkerhet se ut? Vilka regler ska finnas för företag i taxi- och åkeribranschen? Trafikutskottet har ansvar för olika frågor om kommunikationer. Det handlar om biltrafik och vägar, cykel och kollektivtrafik, järnvägen, flygplatser och flygtrafik, sjöfart, post och it.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.