Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:MJU10 22 februari 2017 Vattenvård
Debatt om förslag 2016/17:MJU7 22 februari 2017 Giftfri vardag
Beslut 2016/17:UbU14 22 februari 2017 Beslut
Beslut 2016/17:TU6 22 februari 2017 Beslut
Beslut 2016/17:AU5 22 februari 2017 Beslut
Debatt om förslag 2016/17:UbU11 22 februari 2017 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
Debatt om förslag 2016/17:UbU14 22 februari 2017 Förskolan
Debatt om förslag 2016/17:TU6 22 februari 2017 It- och postfrågor
Interpellationsdebatt 2016/17:278 av Lotta Finstorp (M) 21 februari 2017 Arbetsmarknaden för unga i landsorten
Interpellationsdebatt 2016/17:287 av Håkan Svenneling (V) 21 februari 2017 Kopparnätet och nivån för samhällsomfattande tjänster
Interpellationsdebatt 2016/17:270 av Lotta Finstorp (M) 21 februari 2017 Bostäder till nyanlända