Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 24 januari 2017 Växande vårdköer med stora regionala skillnader
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Talerätt vid skydds- och licensjakt
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Enkelrum eller dubbelrum i stödboenden
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Träffsäkra insatser inom LSS
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Överutnyttjande av assistansersättningen
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Rimliga elnätspriser
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Migrationsverkets handläggningstider
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Anställningsskyddet i LAS
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Förstärkning av LAS
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Delegationen för att bryta långtidsarbetslöshet
Interpellationsdebatt 20 januari 2017 Statliga beredskapsjobb
Frågestund 19 januari 2017 Frågestund