Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:JuU9 16 februari 2017 Transporter av frihetsberövade
Debatt om förslag 2016/17:SfU12 1 februari 2017 Socialavgifter
Debatt om förslag 2016/17:SoU5 1 februari 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag
Debatt om förslag 2016/17:KrU3 1 februari 2017 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Debatt om förslag 2016/17:JuU8 25 januari 2017 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
Debatt om förslag 2016/17:KU11 25 januari 2017 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse