Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:TU2 14 november 2018 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
Debatt om förslag 2018/19:SkU4 14 november 2018 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
Debatt om förslag 2018/19:KrU2 14 november 2018 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
Debatt om förslag 2018/19:KU7 14 november 2018 EU-arbetet i riksdagen
Debatt om förslag 2018/19:KrU4 7 november 2018 Kultur i hela landet
Debatt om förslag 2018/19:SoU4 7 november 2018 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
Debatt om förslag 2018/19:SfU7 24 oktober 2018 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
Debatt om förslag 2018/19:UU14 18 september 2018 Norden