Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:SoU10 10 maj 2017 Hälso- och sjukvårdsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:SoU7 4 maj 2017 Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2016/17:SoU8 19 april 2017 Stöd till personer med funktionsnedsättning
Debatt om förslag 2016/17:SoU9 5 april 2017 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2016/17:SoU12 2 mars 2017 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel
Debatt om förslag 2016/17:SoU6 2 mars 2017 Apoteks- och läkemedelsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:SoU5 1 februari 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag
Debatt om förslag 2016/17:SoU4 11 januari 2017 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
Debatt om förslag 2016/17:SoU1 15 december 2016 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg