Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:SoU3 16 november 2016 Ett reformerat bilstöd
Debatt om förslag 2015/16:SoU13 19 maj 2016 Uppföljning av smittskyddsläkemedel
Debatt om förslag 2015/16:SoU12 18 maj 2016 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
Debatt om förslag 2015/16:SoU7 27 april 2016 Hälso- och sjukvårdsfrågor
Debatt om förslag 2015/16:SoU6 17 mars 2016 Socialtjänstfrågor
Debatt om förslag 2015/16:SoU9 3 mars 2016 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet
Debatt om förslag 2015/16:SoU18 3 mars 2016 Ensamkommande barn
Debatt om förslag 2015/16:SoU4 3 februari 2016 Bidrag för glasögon till barn och unga