Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2014/15:SoU6 8 april 2015 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
Debatt om förslag 2014/15:SoU4 5 mars 2015 Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare
Debatt om förslag 2014/15:SoU3 5 mars 2015 Vårdvalssystem i primärvården
Debatt om förslag 2014/15:SoU5 19 februari 2015 Infektion med ebolavirus
Debatt om förslag 2014/15:SoU1 17 december 2014 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2013/14:SoU24 12 juni 2014 Patientlag
Debatt om förslag 2013/14:SoU26 27 maj 2014 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd
Debatt om förslag 2013/14:SoU11 5 maj 2014 Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014
Debatt om förslag 2013/14:SoU19 29 april 2014 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel