Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2009/10:SoU18 24 maj 2010 Värdigt liv i äldreomsorgen
Debatt om förslag 2009/10:SoU23 24 maj 2010 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning
Debatt om förslag 2009/10:SoU13 5 maj 2010 Narkotikafrågor
Debatt om förslag 2009/10:SoU14 5 maj 2010 Myndigheterna inom smittskyddsområdet
Debatt om förslag 2009/10:SoU12 7 april 2010 Socialtjänst
Debatt om förslag 2009/10:SoU11 7 april 2010 Hälso- och sjukvårdsfrågor
Debatt om förslag 2009/10:SoU10 7 april 2010 Vissa apoteksfrågor
Debatt om förslag 2009/10:SoU8 24 mars 2010 Etisk bedömning av nya metoder i vården
Debatt om förslag 2009/10:SoU7 24 mars 2010 Stärkt ställning för patienten
Paginering