Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:368 av Johanna Jönsson (C) 28 april 2017 Arbetskraftsinvandring
Interpellationsdebatt 2016/17:367 av Johanna Jönsson (C) 28 april 2017 Medicinsk åldersbedömning
Interpellationsdebatt 2016/17:429 av Edward Riedl (M) 25 april 2017 Den nya kilometerskatten
Interpellationsdebatt 2016/17:426 av Edward Riedl (M) 25 april 2017 Införandet av en kilometerskatt
Interpellationsdebatt 2016/17:417 av Maria Malmer Stenergard (M) 25 april 2017 Höjda marginalskatter
Interpellationsdebatt 2016/17:420 av Sten Bergheden (M) 25 april 2017 Försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd
Interpellationsdebatt 2016/17:361 av Sten Bergheden (M) 25 april 2017 En viltvårdsmyndighet
Interpellationsdebatt 2016/17:455 av Erik Andersson (M) 25 april 2017 Integrationsinsatser för kvinnor
Interpellationsdebatt 2016/17:445 av Christian Holm Barenfeld (M) 25 april 2017 Kvinnors integration
Interpellationsdebatt 2016/17:440 av Christian Holm Barenfeld (M) 25 april 2017 Stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget
Interpellationsdebatt 2016/17:439 av Katarina Brännström (M) 25 april 2017 Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier
Interpellationsdebatt 2016/17:438 av Jessika Roswall (M) 25 april 2017 Social pelare i EU