Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:44 av Håkan Svenneling (V) 5 mars 2019 Nedläggningen av Kronofogden i Arvika
Interpellationsdebatt 2018/19:43 av Tony Haddou (V) 5 mars 2019 Nedläggningen av Kronofogdens kontor på mindre orter
Interpellationsdebatt 2018/19:89 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 5 mars 2019 Bistånd till personer utan rätt att vistas i landet
Interpellationsdebatt 2018/19:68 av Johan Hultberg (M) 5 mars 2019 Läkemedelsförsörjning
Interpellationsdebatt 2018/19:67 av Johan Hultberg (M) 5 mars 2019 Läkemedelsstatistik
Interpellationsdebatt 2018/19:66 av Johan Hultberg (M) 5 mars 2019 Barn som far illa
Interpellationsdebatt 2018/19:73 av David Josefsson (M) 5 mars 2019 Sverige som innovationsland
Interpellationsdebatt 2018/19:75 av Hans Wallmark (M) 1 mars 2019 Oberoende rättsväsende och fria medier
Interpellationsdebatt 2018/19:64 av Arin Karapet (M) 1 mars 2019 Gymnasielagen
Interpellationsdebatt 2018/19:62 av Arin Karapet (M) 1 mars 2019 En långsiktigt hållbar och stram migrationspolitik
Interpellationsdebatt 2018/19:63 av Arin Karapet (M) 1 mars 2019 Säkerheten på förvaren
Interpellationsdebatt 2018/19:61 av Arin Karapet (M) 1 mars 2019 Regelverket för förvar