Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:184 av Kjell-Arne Ottosson (KD) 23 april 2019 Politisk aktivism bland myndighetsanställda
Interpellationsdebatt 2018/19:153 av Tobias Andersson (SD) 23 april 2019 Kemikalieskatten
Interpellationsdebatt 2018/19:152 av Niklas Wykman (M) 23 april 2019 Företagsskatter
Interpellationsdebatt 2018/19:150 av Kjell Jansson (M) 23 april 2019 Skattereformen
Interpellationsdebatt 2018/19:148 av Larry Söder (KD) 23 april 2019 Fastighetsskatten
Interpellationsdebatt 2018/19:144 av Jan Ericson (M) 23 april 2019 Reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden
Interpellationsdebatt 2018/19:143 av Jan Ericson (M) 23 april 2019 Reseavdrag vid arbetspendling
Interpellationsdebatt 2018/19:135 av Hampus Hagman (KD) 23 april 2019 Tullverkets befogenheter
Interpellationsdebatt 2018/19:96 av Mattias Karlsson i Luleå (M) 23 april 2019 Den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden
Interpellationsdebatt 2018/19:154 av Sofia Westergren (M) 23 april 2019 Drivmedelsskatter
Interpellationsdebatt 2018/19:172 av Alexandra Anstrell (M) 12 april 2019 Elitidrottande ungdomar
Interpellationsdebatt 2018/19:161 av Mikael Eskilandersson (SD) 12 april 2019 Barns rätt till båda föräldrarna