Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 19 april 2012 Debatt om högskolan - teckenspråkstolkad
Allmän debattimme 24 januari 2007 Allmän debattimme
Allmän debattimme 26 april 2006 Allmän debattimme
Debatt om förslag 26 april 2006 Beslut
Debatt om förslag 26 april 2006 Beslut
Debatt om förslag 27 mars 2001 Information från regeringen