Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 19 april 2012 Debatt om högskolan - teckenspråkstolkad
kam-ou 17 februari 2011 Långtidsarbetslösheten
Debatt om förslag 26 april 2006 Beslut
Debatt om förslag 26 april 2006 Beslut
kam-ou 10 oktober 2002 frågestund
Debatt om förslag 27 mars 2001 Information från regeringen