Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 19 april 2012 Debatt om högskolan - teckenspråkstolkad
Debatt om förslag 26 april 2006 Beslut
Debatt om förslag 26 april 2006 Beslut
sam-ad 15 april 2002 Session 2625
sam-ad 22 februari 2002 Session 2537
Debatt om förslag 27 mars 2001 Information från regeringen