Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Bordläggning 1 oktober 2014 Bordläggningsplenum
Bordläggning 30 september 2014 Bordläggningsplenum
Bordläggningsdebatt 26 april 2012 Bordläggningsdebatt
Debatt om förslag 19 april 2012 Debatt om högskolan - teckenspråkstolkad
Debatt om förslag 26 april 2006 Beslut
Debatt om förslag 26 april 2006 Beslut
Debatt om förslag 27 mars 2001 Information från regeringen