Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2013/14:459 av Tina Ehn (MP) 2 juni 2014 Högskolan Väst
Interpellationsdebatt 2013/14:439 av Mats Pertoft (MP) 26 maj 2014 Införande av kvotplikten
Interpellationsdebatt 2013/14:476 av Jens Holm (V) 26 maj 2014 Skärpt straff för brott mot livsmedelslagen
Interpellationsdebatt 2013/14:455 av Sven-Erik Bucht (S) 26 maj 2014 Inskränkning i äganderätten vid sikfiske
Interpellationsdebatt 2013/14:449 av Johan Löfstrand (S) 26 maj 2014 Landsbygdsprogrammet
Interpellationsdebatt 2013/14:470 av Lena Olsson (V) 26 maj 2014 Organiserad brottslighet bakom matfusk
Interpellationsdebatt 2013/14:466 av Ingela Nylund Watz (S) 19 maj 2014 Nyanländas väg till bostad och egen försörjning
Interpellationsdebatt 2013/14:405 av Björck, Patrik (S) 19 maj 2014 Nya problem med etableringslotsar
Interpellationsdebatt 2013/14:418 av Peter Persson (S) 19 maj 2014 Staten och kommunernas framtid
Interpellationsdebatt 2013/14:463 av Sven-Erik Bucht (S) 19 maj 2014 Inhumana utvisningsbeslut
Interpellationsdebatt 2013/14:437 av Jabar Amin (MP) 19 maj 2014 Deportationer av asylsökande med asylrätt
Interpellationsdebatt 2013/14:356 av Persson, Peter (S) 19 maj 2014 Sänkningen av hotell- och restaurangmomsen