Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Seminarium 15 mars 2019 Fortbildningsdag för lärare
Seminarium 31 oktober 2018 Fortbildningsdag för lärare
Seminarium 31 oktober 2017 Fortbildningsdag för lärare
Seminarium 18 oktober 2017 Riksdagen firar Finland 100 år
Parentation 27 september 2017 Parentation
Parentation 22 februari 2017 Parentation
Parentation 26 oktober 2016 Parentation
Remissdebatt 20 april 2016 Titel
Parentation 14 november 2012 Parentation
Parentation 18 september 2012 Parentation