Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Seminarium 15 mars 2019 Fortbildningsdag för lärare
Regeringsförklaring 21 januari 2019 Regeringsförklaring
Regeringsförklaring 21 januari 2019 Regeringsförklaring - teckenspråkstolkad
Regeringsförklaring 21 januari 2019 Statement of government policy
Avtackning 16 januari 2019 Avtackning
Seminarium 31 oktober 2018 Fortbildningsdag för lärare
Avtackning 15 december 2017 Avtackning
Seminarium 31 oktober 2017 Fortbildningsdag för lärare
Seminarium 18 oktober 2017 Riksdagen firar Finland 100 år
Avtackning 21 juni 2017 Avtackning
Paginering