Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Seminarium 15 mars 2019 Fortbildningsdag för lärare
Regeringsförklaring 21 januari 2019 Regeringsförklaring
Regeringsförklaring 21 januari 2019 Regeringsförklaring - teckenspråkstolkad
Regeringsförklaring 21 januari 2019 Statement of government policy
Seminarium 31 oktober 2018 Fortbildningsdag för lärare
Riksmötets öppnande 25 september 2018 Riksmötets öppnande
Riksmötets öppnande 25 september 2018 Opening of the Riksdag session
Riksmötets öppnande 25 september 2018 Riksmötets öppnande - teckenspråk
Seminarium 31 oktober 2017 Fortbildningsdag för lärare
Seminarium 18 oktober 2017 Riksdagen firar Finland 100 år
Paginering