Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:TU14 23 maj 2018 Yrkestrafik och beställaransvar
Debatt om förslag 2017/18:KrU9 23 maj 2018 En kommunal kulturskola för framtiden
Debatt om förslag 2017/18:SfU24 23 maj 2018 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
Debatt om förslag 2017/18:UbU27 23 maj 2018 Samling för skolan
Debatt om förslag 2017/18:UbU23 23 maj 2018 En gymnasieutbildning för alla
Debatt om förslag 2017/18:SoU32 22 maj 2018 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Debatt om förslag 2017/18:KU42 22 maj 2018 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
Debatt om förslag 2017/18:KU30 22 maj 2018 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Debatt om förslag 2017/18:JuU29 22 maj 2018 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
Debatt om förslag 2017/18:UU13 17 maj 2018 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)