Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:171 av Kristina Axén Olin (M) 26 april 2019 Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet
Interpellationsdebatt 2018/19:126 av Maria Stockhaus (M) 26 april 2019 Samverkan för bästa skola
Interpellationsdebatt 2018/19:125 av Maria Stockhaus (M) 26 april 2019 Studiero i skolan
Interpellationsdebatt 2018/19:124 av Maria Stockhaus (M) 26 april 2019 Likvärdiga villkor för fristående och kommunala skolor
Interpellationsdebatt 2018/19:185 av Tobias Andersson (SD) 26 april 2019 Nedskärningar inom psykiatrin
Interpellationsdebatt 2018/19:163 av Richard Jomshof (SD) 26 april 2019 Förbud att bära heltäckande slöja
Interpellationsdebatt 2018/19:162 av Niels Paarup-Petersen (C) 26 april 2019 Copyrightdirektivet
Interpellationsdebatt 2018/19:132 av Katarina Brännström (M) 26 april 2019 En ansvarsfull migrationspolitik
Interpellationsdebatt 2018/19:131 av Katarina Brännström (M) 26 april 2019 Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande
Interpellationsdebatt 2018/19:187 av Amineh Kakabaveh (V) 26 april 2019 Invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden
Interpellationsdebatt 2018/19:192 av John Widegren (M) 23 april 2019 Vargen och dess förvaltning
Interpellationsdebatt 2018/19:183 av Lars Beckman (M) 23 april 2019 Rovdjurspolitiken