Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:9 av Jimmy Loord (KD) 5 februari 2019 Regeringens utbildningspolitik och Europakonventionen
Interpellationsdebatt 2018/19:2 av Roger Haddad (L) 5 februari 2019 Lärarbristen och andelen behöriga lärare
Interpellationsdebatt 2018/19:1 av Allan Widman (L) 5 februari 2019 Försvarsgarantier mellan Sverige och USA
Interpellationsdebatt 2018/19:20 av Mikael Oscarsson (KD) 5 februari 2019 Gåvoavdraget
Interpellationsdebatt 2018/19:6 av Hampus Hagman (KD) 5 februari 2019 Moms på inhyrd personal
Interpellationsdebatt 2018/19:3 av Pia Steensland (KD) 1 februari 2019 Andning och sondmatning som grundläggande behov
Interpellationsdebatt 2018/19:17 av Lars Beckman (M) 1 februari 2019 Arbetsförmedlingen
Interpellationsdebatt 2018/19:16 av Lars Beckman (M) 1 februari 2019 Arbetslöshetsmålet
Öppet seminarium 17 december 2018 Seminarium om demokratins framtid
Öppet seminarium 17 december 2018 Seminarium om rösträttens århundrade
Öppet seminarium 12 december 2018 Seminarium med mottagare av Nobels fredspris 2018
Interpellationsdebatt 2017/18:579 av Jeff Ahl (-) 28 juni 2018 Avvisningar