Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:192 av John Widegren (M) 23 april 2019 Vargen och dess förvaltning
Interpellationsdebatt 2018/19:183 av Lars Beckman (M) 23 april 2019 Rovdjurspolitiken
Interpellationsdebatt 2018/19:182 av Magnus Oscarsson (KD) 23 april 2019 Livsmedelsstrategins konkreta resultat
Interpellationsdebatt 2018/19:184 av Kjell-Arne Ottosson (KD) 23 april 2019 Politisk aktivism bland myndighetsanställda
Interpellationsdebatt 2018/19:153 av Tobias Andersson (SD) 23 april 2019 Kemikalieskatten
Interpellationsdebatt 2018/19:152 av Niklas Wykman (M) 23 april 2019 Företagsskatter
Interpellationsdebatt 2018/19:150 av Kjell Jansson (M) 23 april 2019 Skattereformen
Interpellationsdebatt 2018/19:148 av Larry Söder (KD) 23 april 2019 Fastighetsskatten
Interpellationsdebatt 2018/19:144 av Jan Ericson (M) 23 april 2019 Reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden
Interpellationsdebatt 2018/19:143 av Jan Ericson (M) 23 april 2019 Reseavdrag vid arbetspendling
Interpellationsdebatt 2018/19:135 av Hampus Hagman (KD) 23 april 2019 Tullverkets befogenheter
Interpellationsdebatt 2018/19:96 av Mattias Karlsson i Luleå (M) 23 april 2019 Den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden