Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:51 av Roger Haddad (L) 15 februari 2019 Rekryteringen till lärarutbildningen
Interpellationsdebatt 2018/19:35 av Roger Haddad (L) 15 februari 2019 Kritik mot lärare som följer skollagen
Interpellationsdebatt 2018/19:49 av Maria Stockhaus (M) 15 februari 2019 Avgiftsfria nationellt godkända idrottsutbildningar
Interpellationsdebatt 2018/19:48 av Maria Stockhaus (M) 15 februari 2019 Mobiltelefonförbud i klassrum
Interpellationsdebatt 2018/19:47 av Maria Stockhaus (M) 15 februari 2019 Åtgärder mot frånvaro
Interpellationsdebatt 2018/19:65 av Désirée Pethrus (KD) 15 februari 2019 Förföljelse av kristna i världen
Interpellationsdebatt 2018/19:21 av Ludvig Aspling (SD) 15 februari 2019 Venezuela
Interpellationsdebatt 2018/19:4 av Kerstin Lundgren (C) 15 februari 2019 Utvecklingen i Venezuela
Interpellationsdebatt 2018/19:53 av Lars Beckman (M) 15 februari 2019 Lantmäteriets verksamhet
Interpellationsdebatt 2018/19:19 av Ingemar Kihlström (KD) 15 februari 2019 Återfallsförbrytare som går fria
Interpellationsdebatt 2018/19:50 av Jens Holm (V) 15 februari 2019 El- och gasbilar
Interpellationsdebatt 2018/19:33 av Jan Ericson (M) 12 februari 2019 Skärpta demokrativillkor för bidrag till organisationer