Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Avtackning 16 januari 2019 Avtackning
Övrigt kammaren 16 januari 2019 Titel
Presskonferens 16 januari 2019 Pressträff med talman Andreas Norlén
Presskonferens 14 januari 2019 Pressträff med talman Andreas Norlén
Avslutning 21 december 2018 Avslutning
Beslut 2018/19:MjU2 21 december 2018 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:FiU5 21 december 2018 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2018/19:FiU3 21 december 2018 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2018/19:FiU2 21 december 2018 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Beslut 2018/19:TU1 20 december 2018 Beslut
Beslut 2018/19:AU1 20 december 2018 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:MJU2 20 december 2018 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel