Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:UbU8 25 april 2019 Grundläggande om utbildningen
Beslut 2018/19:JuU13 25 april 2019 Beslut
Beslut 2018/19:JuU10 25 april 2019 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:SoU15 25 april 2019 Frågor om psykisk ohälsa
Statsministerns frågestund 25 april 2019 Statsministerns frågestund
Debatt om förslag 2018/19:JuU13 25 april 2019 Kriminalvårdsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:JuU10 25 april 2019 Polisfrågor
Debatt om förslag 2018/19:UU7 25 april 2019 Interparlamentariska unionen (IPU)
Öppen utfrågning 25 april 2019 KU-utfrågning om granskningsärende
Öppen utfrågning 25 april 2019 KU-utfrågning om granskningsärende
Beslut 2018/19:MjU11 24 april 2019 Beslut
Beslut 2018/19:KrU15 24 april 2019 Beslut