Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2018/19:SkU12 13 mars 2019 Beslut
Beslut 2018/19:SkU11 13 mars 2019 Beslut
Beslut 2018/19:SkU9 13 mars 2019 Beslut
Beslut 2018/19:NU10 13 mars 2019 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:UbU7 13 mars 2019 Förskolan
Debatt om förslag 2018/19:KrU7 13 mars 2019 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:SkU15 13 mars 2019 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
Debatt om förslag 2018/19:SkU13 13 mars 2019 Mervärdesskatt