Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:SoU4 18 oktober 2017 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet
Interpellationsdebatt 2017/18:18 av Hans Wallmark (M) 17 oktober 2017 Säkerhetsbrister hos Transportstyrelsen
Interpellationsdebatt 2017/18:16 av Magnus Oscarsson (KD) 17 oktober 2017 Den nya dragningen av E22
Interpellationsdebatt 2017/18:12 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 17 oktober 2017 Trafiksatsningar
Interpellationsdebatt 2017/18:2 av Maria Malmer Stenergard (M) 17 oktober 2017 Stranderosion
Interpellationsdebatt 2017/18:11 av Lotta Johnsson Fornarve (V) 17 oktober 2017 Sveriges ansträngningar för Ali Gharavi
Interpellationsdebatt 2016/17:602 av Lotta Finstorp (M) 17 oktober 2017 Brister i postgången
Interpellationsdebatt 2017/18:13 av Lotta Finstorp (M) 17 oktober 2017 Vinsttaket och välfärdskonsekvenserna
Interpellationsdebatt 2017/18:8 av Johan Hultberg (M) 17 oktober 2017 Det ökade ekonomiska stödet till solceller
Interpellationsdebatt 2017/18:9 av Staffan Danielsson (C) 13 oktober 2017 Systembolagets lobbying i politiska sakfrågor
Statsministerns frågestund 12 oktober 2017 Statsministerns frågestund