Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:KU9 21 november 2018 Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet
Presskonferens 15 november 2018 Talmannen håller pressträff
Beslut 2018/19:CU2 14 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:TU2 14 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:SkU4 14 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:KrU2 14 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:KU7 14 november 2018 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:CU2 14 november 2018 En ny regional planering
Debatt om förslag 2018/19:TU2 14 november 2018 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
Debatt om förslag 2018/19:SkU4 14 november 2018 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden