Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2016/17:KU30 20 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:NU24 20 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:NU23 20 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:NU21 20 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:NU25 20 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:NU20 20 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:TU18 20 juni 2017 Beslut
Debatt om förslag 2016/17:SoU13 20 juni 2017 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
Debatt om förslag 2016/17:JuU31 20 juni 2017 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare