Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 2 februari 2017 Öppen utfrågning om assistansersättningen
Öppen utfrågning 2 februari 2017 Öppen utfrågning om it-infrastrukturen
Beslut 2016/17:SfU12 1 februari 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SfU8 1 februari 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SoU5 1 februari 2017 Beslut
Beslut 2016/17:KrU3 1 februari 2017 Beslut
Debatt om förslag 2016/17:SfU12 1 februari 2017 Socialavgifter
Debatt om förslag 2016/17:SoU5 1 februari 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag
Debatt om förslag 2016/17:KrU3 1 februari 2017 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Interpellationsdebatt 2016/17:218 av Lotta Finstorp (M) 31 januari 2017 Försämrad postutdelning i glesbygden