Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 21 mars 2017 Statens ägande av Telia
Interpellationsdebatt 2016/17:302 av Larry Söder (KD) 21 mars 2017 Arbetsgivaravgifter
Interpellationsdebatt 2016/17:348 av Thomas Finnborg (M) 21 mars 2017 Åtgärder mot bilmålvakter
Interpellationsdebatt 2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 21 mars 2017 Stödboende för ungdomar
Interpellationsdebatt 2016/17:358 av Elisabeth Svantesson (M) 21 mars 2017 Barnäktenskap
Interpellationsdebatt 2016/17:359 av Désirée Pethrus (KD) 21 mars 2017 Långtidsarbetslösas sysselsättning
Aktuell debatt 17 mars 2017 Aktuell debatt om tryggheten i Sverige
Interpellationsdebatt 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M) 17 mars 2017 Polismyndighetens ekonomi
Interpellationsdebatt 2016/17:340 av Saila Quicklund (M) 17 mars 2017 Uppföljning av polisen
Interpellationsdebatt 2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M) 17 mars 2017 Upploppet i Rinkeby
Interpellationsdebatt 2016/17:334 av Allan Widman (L) 17 mars 2017 Fjärrstyrning av F 17G
Debatt om förslag 2016/17:UbU15 16 mars 2017 Gymnasieskolan