Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 16 december 2016 Förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd
Interpellationsdebatt 16 december 2016 Asylsökande som saknar skyddsskäl
Interpellationsdebatt 16 december 2016 Vikten av korrekta åldersbedömningar
Interpellationsdebatt 16 december 2016 Drönares klassning som övervakningskameror
Interpellationsdebatt 16 december 2016 Regeringens arbetslöshetsmål
Interpellationsdebatt 16 december 2016 Bostadsbrist på grund av stort mottagande
Interpellationsdebatt 16 december 2016 Praktikplatser för asylsökande
Avslutning 16 december 2016 Avslutning
Beslut 16 december 2016 Beslut
Debatt om förslag 15 december 2016 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Beslut 15 december 2016 Beslut
Beslut 15 december 2016 Beslut
Beslut 15 december 2016 Beslut
Beslut 15 december 2016 Beslut
Frågestund 15 december 2016 Frågestund