Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:SoU9 5 april 2017 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2016/17:JuU17 5 april 2017 Processrättsliga frågor
Debatt om förslag 2016/17:JuU16 5 april 2017 Straffrättsliga frågor
Debatt om förslag 2016/17:KrU7 5 april 2017 Marknäten och public service
Debatt om förslag 2016/17:CU12 5 april 2017 Konsumenträtt
Beslut 2016/17:CU21 5 april 2017 Beslut
Beslut 2016/17:TU11 5 april 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SfU18 5 april 2017 Beslut
Debatt om förslag 2016/17:CU21 5 april 2017 Tidsbegränsande bygglov för bostäder
Debatt om förslag 2016/17:TU11 5 april 2017 Trafiksäkerhet
Debatt om förslag 2016/17:SfU18 5 april 2017 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen