Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. De direktsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen är testsändningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:UU21 15 juni 2018 Politiken för global utveckling (PGU)
Debatt om förslag 2017/18:NU22 15 juni 2018 Energipolitikens inriktning
Beslut 2017/18:KU43 14 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:SoU26 14 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:CU36 14 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:MjU24 14 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:MjU25 14 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:SkU25 14 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:UFöU4 14 juni 2018 Beslut
Beslut 2017/18:JuU39 14 juni 2018 Beslut
Debatt om förslag 2017/18:KU44 14 juni 2018 En stärkt minoritetspolitik
Debatt om förslag 2017/18:KU43 14 juni 2018 Journalistik i hela landet