Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:546 av Markus Wiechel (SD) 16 juni 2017 Sveriges reaktion på Turkiets brott mot mänskliga rättigheter
Debatt om förslag 2016/17:NU24 15 juni 2017 Statligt ägda bolag i omvandling
Debatt om förslag 2016/17:NU23 15 juni 2017 Immaterialrätt
Beslut 2016/17:SoU18 15 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SkU33 15 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SoU21 15 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:JuU25 15 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:JuU15 15 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:MjU24 15 juni 2017 Beslut
Frågestund 15 juni 2017 Frågestund