Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2017/18:JuU1 6 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:KrU1 6 december 2017 Beslut
Debatt om förslag 2017/18:NU3 6 december 2017 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2017/18:UU2 6 december 2017 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2017/18:JuU1 6 december 2017 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Interpellationsdebatt 2017/18:200 av Christian Holm Barenfeld (M) 5 december 2017 Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön
Interpellationsdebatt 2017/18:183 av Christina Höj Larsen (V) 5 december 2017 Utvärdering av den tillfälliga lagen
Interpellationsdebatt 2017/18:171 av Boriana Åberg (M) 5 december 2017 Migrationsverkets skulder till kommunerna
Interpellationsdebatt 2017/18:140 av Lotta Finstorp (M) 5 december 2017 Migrationsverkets skulder till kommunerna
Interpellationsdebatt 2017/18:135 av Johan Forssell (M) 5 december 2017 Unga utan asylskäl
Interpellationsdebatt 2017/18:134 av Johan Forssell (M) 5 december 2017 Arbetet med återvändande