Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2016/17:KU11 25 januari 2017 Beslut
Beslut 2016/17:KU13 25 januari 2017 Beslut
Debatt om förslag 2016/17:JuU8 25 januari 2017 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
Debatt om förslag 2016/17:KU11 25 januari 2017 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Interpellationsdebatt 2016/17:217 av Cecilia Widegren (M) 24 januari 2017 Växande vårdköer med stora regionala skillnader
Interpellationsdebatt 2016/17:210 av Runar Filper (SD) 20 januari 2017 Talerätt vid skydds- och licensjakt
Interpellationsdebatt 2016/17:209 av Alexandra Anstrell (M) 20 januari 2017 Enkelrum eller dubbelrum i stödboenden
Interpellationsdebatt 2016/17:216 av Bengt Eliasson (L) 20 januari 2017 Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
Interpellationsdebatt 2016/17:215 av Bengt Eliasson (L) 20 januari 2017 Träffsäkra insatser inom LSS