Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:TU18 15 juni 2017 Sjöfartsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:SoU18 15 juni 2017 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Debatt om förslag 2016/17:SkU33 15 juni 2017 Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns
Öppen utfrågning 15 juni 2017 Öppen utfrågning om internationell handel
Debatt om förslag 2016/17:SoU21 14 juni 2017 Driftsformer för universitetssjukhus
Debatt om förslag 2016/17:JuU15 14 juni 2017 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
Beslut 2016/17:UbU21 14 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SfU22 14 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SfU20 14 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SfU25 14 juni 2017 Beslut