Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2017/18:AU4 13 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:AU2 13 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:MjU1 13 december 2017 Beslut
Debatt om förslag 2017/18:SoU1 13 december 2017 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2017/18:FiU19 13 december 2017 Ytterligare verktyg för makrotillsyn
Debatt om förslag 2017/18:FiU3 13 december 2017 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2017/18:AU2 13 december 2017 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Beslut 2017/18:SfU3 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:SfU2 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:AU1 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:NU1 12 december 2017 Beslut