Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2016/17:CU6 18 januari 2017 Beslut
Beslut 2016/17:FöU3 18 januari 2017 Beslut
Debatt om förslag 2016/17:KU5 18 januari 2017 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2016/17:CU7 18 januari 2017 Ersättningsrätt
Debatt om förslag 2016/17:CU6 18 januari 2017 Associationsrätt
Debatt om förslag 2016/17:FöU3 18 januari 2017 Försvarspolitik
Interpellationsdebatt 2016/17:194 av Alexandra Anstrell (M) 17 januari 2017 Naturbruksutbildningarna
Interpellationsdebatt 2016/17:206 av Amineh Kakabaveh (V) 17 januari 2017 Globalt kvinnoförtryck
Interpellationsdebatt 2016/17:162 av Sofia Damm (KD) 17 januari 2017 Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
Interpellationsdebatt 2016/17:192 av Roger Hedlund (SD) 13 januari 2017 Utsatta områden i Sverige
Interpellationsdebatt 2016/17:182 av Hans Rothenberg (M) 12 januari 2017 Det mobila bredbandsnätet