Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2000/01:SkU22 30 maj 2001 Ombordsanställdas beskattning
Debatt om förslag 2000/01:KU20 30 maj 2001 Granskningsbetänkande
Övrigt 30 maj 2001 Session 1857
Interpellationsdebatt 2000/01:443 av Brus, Sven (kd) 28 maj 2001 äldreomsorgen
Interpellationsdebatt 2000/01:442 av von Sydow, Tullia (s) 28 maj 2001 de äldre kroniskt sjukas situation
Interpellationsdebatt 2000/01:424 av Fleetwood, Elisabeth (m) 28 maj 2001 tinnitus
Interpellationsdebatt 2000/01:423 av Johansson, Morgan (s) 28 maj 2001 narkotikafrågan
Interpellationsdebatt 2000/01:406 av Hägg, Carina (s) 28 maj 2001 kvinnobrist i vårdbolags styrelse
Övrigt 28 maj 2001 Session 1849
Interpellationsdebatt 2000/01:434 av Hagström, Ulla-Britt (kd) 15 maj 2001 Bostadsdelegationens verksamhet
Interpellationsdebatt 2000/01:446 av Lilliehöök, Anna (m) 15 maj 2001 poliser i civil krishantering